Meteobanners.com is een niet commercieel initiatief

Wij bieden U via deze website diverse mogelijkheden om weerinformatie in je website te vertonen.
Tevens kan U verschillende rechtstreekse links gebruiken om het weer op uw locatie te verkrijgen en dit zowel via een laptop, PC, GSM of tablet.
Heb je zelf nog een voorstel of een vraag, stuur ons gewoon een mail. Wij antwoorden zo spoedig moegelijk.Gebruiksinfo - User Info - Infos utilisateur

Meteobanners.com is een niet commercieel initiatief

Meteobanners.com bezorgt u actuele weerinfo en weersverwachtingen en dit tot 16 dagen ver voor een 200.000-tal plaatsen.
Het gebruik is simpel, duidelijk, GRATIS en makkelijk in gebruik. Met behulp van een iframe kan u de banner gemakkelijk op uw website implementeren.U gebruikt zoveel meteobanners als u maar wenst, maar steeds met een zichtbare ©-vermelding.
Telkens als u een andere of bijkomende locatie wil weergeven, wijzigt u de cityName met de naam van de gewenste stad.
http://www.meteobanners.com/info.php?cityName=Malaucene
http://www.meteobanners.com/info.php?cityName=Brno

Opmerking: De meteobanner is wel altijd gekoppeld aan een pub-banner. Dit om de volgende reden, kostendekking van onze werking.
Als u een pub-vrije versie wilt, stuur ons een mail voor meer info.

Wij bieden u ook diverse andere mogelijkheden.
U kan een eigen weerbanner voorstellen, of zelfs een mini weer-website aanvragen. Dit in de standaarduitvoering, of op verzoek in een op maat gemaakt ontwerp.

Hoe?
Stuur ons uw idee door via een E-mail en wij bezorgen je verdere info.

Wat bieden wij aan:
Actuele weergegevens en weersverwachtingen voor meer dan 200.000 steden en de data wordt regelmatig bijgewerkt op basis van globale weermodellen en de gegevens van meer dan 40.000 weerstations.

We bieden volgende talen aan:
Arabic - ar, Bulgarian - bg, Catalan - ca, Czech - cz, German - de, Greek - el, English - en,
Persian (Farsi) - fa, Finnish - fi, French - fr, Galician - gl, Croatian - hr, Hungarian - hu,
Italian - it, Japanese - ja, Korean - kr, Latvian - la, Lithuanian - lt, Macedonian - mk,
Dutch - nl, Polish - pl, Portuguese - pt, Romanian - ro, Russian - ru, Swedish - se, Slovak - sk,
Slovenian - sl, Spanish - es, Turkish - tr, Ukrainian - ua, Vietnamese - vi,
Chinese Simplified - zh_cn, Chinese Traditional - zh_tw.

----------------------------------

NOTE: De taal geld enkel voor de omschrijving van het weertype

Diverse andere producten kan je op de website zelf ontdekken.

Meteobanners.com est une initiative non commerciale

Meteobanners.com vous apporte d’informations météorologiques et les prévisions météorologiques jusqu’á 16 jours pour une 200.000 places.
C’est simple, claire, GRATUIS et facile å utiliser.
À l’aide d’un iframe vous pouver placer le banner.


Vous pouvez utiliser autant de meteobanners que vous le souhait, mais le © doit toujour être visible.
Pour obtenir un autre emplacement, vous changez de cityName par le nom de la ville recherché.
http://www.meteobanners.com/info.php?CityName=Malaucene
http://www.meteobanners.com/info.php?CityName=Brno

Remarque:
Les informations météorologique sont toujours associée d’un pub-banner.
Si vous voulez une version sans pub, envoyez-nous un E-mail pour obtenir les informations.

Nous vous offrant également un niveau élevé de soutien.
Vous pouvez demander votre propre meteobanner ou m^eme un mini météo-site.
Dans un format standard, ou sur demande dans un format fait sur commande.

Comment?
Envoyez-nous vos idee et nous répondrons avec les information nécessaire.

Ce que nous vous offrons :
les données météorologiques actuelles pour n’importe quel endroit, y compris plus de 200.000 villes
Les données météo actuelle et les prévision sont fréquemment mis à jour selon les modèles mondiaux et données de plus de 40.000 stations météorologiques

Nous vous offrons diverses langues:
Arabic - ar, Bulgarian - bg, Catalan - ca, Czech - cz, German - de, Greek - el, English - en,
Persian (Farsi) - fa, Finnish - fi, French - fr, Galician - gl, Croatian - hr, Hungarian - hu,
Italian - it, Japanese - ja, Korean - kr, Latvian - la, Lithuanian - lt, Macedonian - mk,
Dutch - nl, Polish - pl, Portuguese - pt, Romanian - ro, Russian - ru, Swedish - se, Slovak - sk,
Slovenian - sl, Spanish - es, Turkish - tr, Ukrainian - ua, Vietnamese - vi,
Chinese Simplified - zh_cn, Chinese Traditional - zh_tw.

----------------------------------

NOTE: De taal geld enkel voor de omschrijving van het weertype

Divers autres produits se trouvent sur le site même.

Meteobanners.com is a non-commercial initiative

Meteobanners.com brings you actual weather info and the weather forecast up to 16 days for a 200.000 places.
It is simple, clear, free and easy to use. Using iframes to include the banner.

You can use as many meteobanners as you wish, but always with the ©-information visible.
To get another location, you change de cityName with the name of the wanted city.
http://www.meteobanners.com/info.php?cityName=malaucene
http://www.meteobanners.com/info.php?cityName=Brno

Note: The weather information is always associated with a pub-banner.
If you want a pub-free version, send us a mail to get the info.

We also offering you a higher level of support.
You can ask for a own weather banner or mini weather-website in a standard format, our on request in a custom made format.

How?
Send us your idée and we will respond to it with the needed info.

We provide:
Current weather data and weatherforecast for any location, including over 200,000 cities

Current weather and forecasts are frequently updated, based on global models and data from more than 40,000 weather stations

We support the following languages that you can use with the corresponded lang values:
Arabic - ar, Bulgarian - bg, Catalan - ca, Czech - cz, German - de, Greek - el, English - en,
Persian (Farsi) - fa, Finnish - fi, French - fr, Galician - gl, Croatian - hr, Hungarian - hu,
Italian - it, Japanese - ja, Korean - kr, Latvian - la, Lithuanian - lt, Macedonian - mk,
Dutch - nl, Polish - pl, Portuguese - pt, Romanian - ro, Russian - ru, Swedish - se, Slovak - sk,
Slovenian - sl, Spanish - es, Turkish - tr, Ukrainian - ua, Vietnamese - vi,
Chinese Simplified - zh_cn, Chinese Traditional - zh_tw.

----------------------------------

NOTE: Translation is only applied for the "description" field.

Several outher products are available on the site.